fbpx
Általános Szerződési Feltételek2021-03-16T09:10:36+01:00

Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Hortobágyi Andrea egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által üzemeltetett https://anyaszuletett.hu/ Honlapon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül történő tanfolyamra (a továbbiakban: „Tanfolyam”) jelentkezésre vonatkozóan létrejött szerződésekre irányadó általános szerződési feltételeket és ennek keretében a felhasználó jogait és kötelezettségeit, valamint a Honlap használatára vonatkozóan a Honlapra látogató valamennyi felhasználóra, Tanfolyamra jelentkezőre, illetve Tanfolyamon résztvevőre irányadó szabályokat tartalmazza (a továbbiakban együtt: „Felhasználó”).

A Honlapra látogatással, valamint a Tanfolyamra történő jelentkezéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta, megértette, a benne foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, Tanfolyamra nem jelentkezhet, illetve azon nem vehet részt.

I. Általános információk, a szerződés

 1. A Szolgáltató adatai:
  Feith Sándor egyéni vállalkozó
  Székhely, postacím: 2072 Zsámbék, Hegyalja út 28.
  Nyilvántartási szám: 53191649
  E-mail cím: info@anyaszuletett.hu
  Telefonszám: +36 30 316 5927
  Honlap: https://anyaszuletett.hu
 2. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai:
  ProfiTárhely Korlátolt Felelősségű Társaság
  székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23., Magyarország
  e-mail cím:  ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
  telefonszám: +36 20 254 0866
 3. A Honlap működésével, a jelentkezési folyamattal, illetve a Honlapon lévő információkkal kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a fenti szolgáltatói elérhetőségeken rendelkezésére állunk.
 4. A jelen ÁSZF a Tanfolyamra történő jelentkezéssel kapcsolatban teljes körűen szabályozza a Szolgáltató és a Felhasználó jogait és kötelezettségeit.
 5. A Szolgáltató kijelenti, a Felhasználó pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Felhasználó között, abban az esetben a felek elfogadják az e-mail üzenetet írásbelinek. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (Tanfolyamra jelentkezés online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció alapja az e-mail útján történő levelezés.
 6. Tanfolyamra a Honlapon keresztül elektronikus úton lehet jelentkezni, a jelen ÁSZF- ben meghatározott módon.
 7. A Tanfolyamra történő részvételre vonatkozó szerződés a jelentkezés Szolgáltató általi visszaigazolásával jön létre. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, iktatásra nem kerül, így utólag nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett jelentkezési adatok és a kiállított számla igazolják, amelyeket a Szolgáltató a számvitelre és adózásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határideig őriz. A Felek közötti szerződés magyar nyelven jön létre.
 8. A Szolgáltató magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 9. A jelentkezés során megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. A Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

II. Jelentkezés

 1. A Felhasználó a Tanfolyamokkal kapcsolatos részletes információkat, árakat a Tanfolyamok menüpontban az adott Tanfolyamra kattintással érheti el. Amennyiben bármely Tanfolyammal kapcsolatosan a Honlapon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségek valamelyikén.
 2. Az egyes Tanfolyamokon történő részvételért fizetendő díj a Tanfolyamok menüpontban az adott Tanfolyamra kattintással érhető el (a részvételi díj az általános forgalmi adót tartalmazza).
 3. A Tanfolyamok részvételi díja változtatásának a jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás nem befolyásolja kedvezőtlenül azon Tanfolyamok részvételi díját, amelyekre vonatkozóan a Felhasználó a jelentkezését már elküldte, a Felhasználó tehát minden esetben azt az árat fizeti, amelyet a jelentkezés elküldésekor lát az oldalon.
 4. Amennyiben a Honlapon a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves árra, a Szolgáltató nem köteles a Tanfolyamon történő részvételt hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat a részvételi szándékától.
 5. A Tanfolyamra jelentkezés regisztrációs lap kitöltésével történik. A regisztrációs lap a Tanfolyamok menüpont alatt található tanfolyami leírás végén lévő „Jelentkezem” ikonra kattintással érhető el.
 6. A jelentkezési lapon a következő adatok megadása szükséges:
 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • számlázási név és cím
 • gyermekével vesz-e részt a Tanfolyamon.
  A jelentkezési lap kitöltése során van lehetőség a Tanfolyam kiválasztására.
  A Felhasználónak a jelentkezéshez a vonatkozó checkbox bejelölésével el kell fogadnia a jelen ÁSZF és a Honlapról elérhető Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését.
  A csillaggal jelölt kötelezően kitöltendő adatok után történik a jelentkezés véglegesítése, majd a fizetés.
  A jelentkezést a „Jelentkezem” gomb megnyomásával lehet elküldeni.
 1. A Szolgáltató a jelentkezés beérkezését követően, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolást küld a Felhasználó által a jelentkezés során megadott e-mail címre.. Ha a visszaigazolás 24 órán belül nem érkezik meg a Felhasználó részére, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége, illetve bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik, a Felhasználót nem köti a jelentkezés.
 2. Ha a jelentkezéssel vagy a Tanfolyammal kapcsolatban további kérdése lenne, kérjük, hívjon bennünket a +36 30 316 5927 telefonszámon vagy írjon nekünk  az info@anyaszuletett.hu e-mail címre.
 3. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan esetben, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó hibás e-mail címet vagy egyéb hibás adatot adott meg a jelentkezés során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.
 4. A Tanfolyamra történő jelentkezés másra nem átruházható, minden esetben a regisztrációkor megadott név szerinti személy vehet részt a Tanfolyamon.

​​​​​​​​​

III. Fizetési feltételek

 1. A Tanfolyamra jelentkezés esetén a Felhasználó a részvételi díjat a Tanfolyam megkezdése előtt, a jelentkezés során, bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A részvételi díj megfizetésének időpontja az az időpont, amikor a részvételi díj összege a Szolgáltató bankszámlájára megérkezik. Az összeg megérkezését követően a Felhasználó e-mailen elektronikus számlát kap.
 2.  A kényelmes és biztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.
  Magyar Nemzeti Bank engedély száma: H-EN-I-1064/2013
  A bankkártya adatai Szolgáltatóhoz nem jutnak el és nem kerülnek tárolásra.

IV. Felek jogai és kötelezettségei

 1. A Tanfolyamok hosszát a Tanfolyamok menüpont alatti leírások részletesen tartalmazzák. A Tanfolyam előtt célszerű a kezdést megelőzően legalább 15 perccel a helyszínen megjelenni. A jelentkező késése esetén nincs lehetőségünk a Tanfolyam időtartamának meghosszabbítására. A Tanfolyamra való jelentkezés nem átruházható.
 2. A Felhasználó a kiválasztott Tanfolyamon történő részvételt legkésőbb a Tanfolyamot megelőzően 72 órával jogosult lemondani, azaz a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéstől következmény nélkül elállni.
 3. Megfelelő időben történő lemondás esetén a Szolgáltató a megfizetett részvételi díjat visszatéríti a Felhasználó részére a lemondástól számított 15 napon belül.
 4. A Tanfolyam lemondására a Szolgáltató I. 1. pontban megadott elérhetőségeire elküldött e-mail vagy sms vagy postai levél útján van lehetőség azzal, hogy a lemondó nyilatkozatnak legkésőbb a kiválasztott Tanfolyamot megelőző 72 órával meg is kell érkeznie a Szolgáltatóhoz.
 5. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Tanfolyam időpontját vagy előre meghirdetett tematikáját módosítsa. A Szolgáltatónak jogában áll a Tanfolyamot törölni, amennyiben az oktató a Tanfolyam megtartásában akadályoztatásra kerül (pl. betegség) vagy egyéb vis major esemény bekövetkezése esetén. A Tanfolyam esetleges elmaradásáról vagy az időpontváltozásról a Szolgáltató legalább 24 órával az adott Tanfolyam előtt a jelentkezés során megadott e-mail címre küldött levélben értesíti a jelentkezőket. A Szolgáltató vállalja, hogy a Tanfolyam elmaradása esetén a jelentkezők által megfizetett részvételi díjat maradéktalanul visszatéríti az értesítés napjától számított 15 napon belül.
 6. A Tanfolyamon való részvétel lehetősége a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bárki számára nyitva áll a következő megszorításokkal.
  A Tanfolyamon való részvétel abban az esetben javasolt, ha a Felhasználó részére nem jelent egészségügyi kockázatot.  A Tanfolyamon a Felhasználó saját felelősségére vesz részt. Erre tekintettel Szolgáltató javasolja, hogy – különösen a várandós Felhasználó – a jelentkezés előtt győződjön meg arról, hogy a Tanfolyamon való részvétel számára egészségügyi kockázatot nem jelent. A Tanfolyamon való részvételből a Szolgáltató képviseletében eljáró, jelen lévő oktató jogosult kizárni azt, akiről egyértelművé válik, hogy egészségi állapota a Tanfolyamon való biztonságos részvételt nem teszi lehetővé. Ilyen esetekben a Szolgáltató a Tanfolyam részvételi díját nem téríti vissza.
  A Tanfolyamon való részvételből a Szolgáltató képviseletében eljáró, jelen lévő oktató jogosult kizárni azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz egészségi állapota, személyes higiénéje a Tanfolyam többi résztvevőjének egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti; magatartásával a Tanfolyamon résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja, a Tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza. Ilyen esetekben a Szolgáltató a Tanfolyam részvételi díját nem téríti vissza. A jelen alpontban leírt esetleges incidensről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a Tanfolyamon részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Felhasználót a Tanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további Tanfolyamokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja. A Tanfolyamon résztvevők a termet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag a jelen ÁSZF-ben rögzített tanfolyami célokra és rendeltetésszerűen jogosultak használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.A Tanfolyamon a Szolgáltató engedélye nélkül tilos bármilyen hang-, kép- vagy videófelvétel készítése. Ezen rendelkezés megszegése a Felhasználó Tanfolyamon való részvételének felfüggesztését vonja maga után. Ilyen esetben a Szolgáltató a Tanfolyam részvételi díját nem téríti vissza.
 7. A Felhasználó saját hibájából vagy a Tanfolyam más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért, sérülésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A személyi sérüléssel járó balesetről valamennyi esetben a helyszínen jegyzőkönyvet veszünk fel, amelyet a jelenlévő oktató, valamint szükség esetén más, a Tanfolyamon részt vevő, jelenlévő személy az aláírásával hitelesít.
 8. A Tanfolyam alatt, vagy Tanfolyamok között az öltözőkben, vagy a termekben hagyott értékekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

V. Kellékszavatosság

 1. A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
  Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. A Felhasználó az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének – a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 2. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 3. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. Fogyasztónak minősülő természetes személy Felhasználó (a továbbiakban: „Magánszemély Felhasználó”) esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A Magánszemély Felhasználó a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
 4. A Felhasználó kellékszavatossági igényét a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.
 5. Magánszemély Felhasználó esetén a teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Magánszemély Felhasználó igazolja, hogy a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Magánszemély Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

VI. Magánszemély Felhasználó elállási joga

 1. A Magánszemély Felhasználó a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerint nem gyakorolhatja elállási jogát szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot kötöttek ki. Erre tekintettel Tanfolyamra jelentkezés esetén a Magánszemély Felhasználót a Korm. rendelet szerinti elállási jog nem illeti meg.
 2. Ha a Magánszemély Felhasználó a Ptk. vagy más jogszabály vagy a jelen ÁSZF szerinti elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles határidőben eljuttatni a Szolgáltatóhoz (például postán, elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi elérhetőségek egyikére:
  postacím: 1213 Budapest, Cirmos sétány 25 4. em. 17.
  e-mail cím: info@anyaszuletett.hu
 3. Ha a Magánszemély Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Magánszemély Felhasználó által teljesített részvételi díjat. A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Magánszemély Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Magánszemély Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

VII. Adatvédelem

A Szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli a Honlapon található Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint. Részletes Adatkezelési Tájékoztatónkat megtalálja a Honlapon: https://anyaszuletett.hu/at/.

VIII. Szellemi tulajdon

 1. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlap teljes tartalma és annak minden eleme, bármely szöveges, képi és egyéb tartalmak, továbbá az ezen tartalmak rendszerezésével és kiválasztásával kapcsolatos képi és technikai megoldások, grafikák, védjegyek, logók, szoftverek és más részek szellemi tulajdonjogi védelem alatt állnak, és ezek kizárólagos jogosultja a Szolgáltató.
 2. A Honlapon található bármely tartalom kereskedelemi célból megvalósuló, online, illetve bármely digitális vagy analóg adathordozó útján történő hasznosítása, így különösen forgalomba hozatala, illetve bármely formában történő terjesztése vagy értékesítése szigorúan tilos. Tilos továbbá a Honlap bármely részének megváltoztatása, átdolgozása, bármely más műbe, publikációba, honlapba építése, akár elektronikus, akár más formában.
 3. A Honlap tartalmának bárminemű felhasználása csak a Szolgáltató előzetes, írásos engedélyével és a forrás pontos megjelölésével történhet. A jogosulatlan felhasználás jogi következményeket von maga után.

IX. A Honlap tartalma

 1. A Honlapon található információk semmilyen esetben sem minősülnek orvosi vagy egyéb szakmai tanácsnak, és sosem helyettesíthetik az adott személy egészségi állapotának, esetleges sérülésének konkrét körülményeit is figyelembe vevő eseti szakorvosi konzultációt. A Felhasználónak a Honlapon található információkra alapított döntése, magatartása kizárólag a Felhasználó felelőssége.
 2. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon szereplő információk pontosak, teljesek és naprakészek legyenek. Előfordulhat ugyanakkor, hogy a Honlapon – akár a Szolgáltatótól függetlenül – jogosulatlan hozzáférés és/vagy módosítás történik.
 3. Amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a Szolgáltató nem vállal felelősséget semmiféle kárért vagy egyéb hátrányért, illetőleg veszteségért, amely a Honlapon szereplő információk vagy az ott elhelyezett anyagok helytelensége, hiányossága, félreérthetősége, illetve aktualitásának hiánya, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználása, továbbá a Honlap használatra alkalmatlan állapota, vagy a nem megfelelő működése, hiányossága, esetleges üzemzavara miatt vagy azzal összefüggésben következik be.
 4. A Honlapon adott esetben találhatóak olyan linkek is, amelyek a Szolgáltatótól független, harmadik személyek által üzemeltetett más Honlapokra mutatnak, illetve hirdetések, amelyek nem a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatosak. Az ilyen linkek, illetve hirdetések elhelyezése nem jelent a Szolgáltató által az adott Honlap, szolgáltatás tartalmával kapcsolatban vállalt bárminemű szavatosságot vagy garanciát, így a Szolgáltató az ilyen idegen Honlapokért és azok tartalmáért, valamint szolgáltatásokért mindennemű felelősséget kifejezetten kizár.

X. Panaszkezelés

 1. A Felhasználó esetlegesen felmerülő panaszát a Szolgáltató 1213 Budapest, Cirmos sétány 25. 4. em. 17. szám alatti székhelyére küldheti postai levél formájában, vagy az info@anyaszuletett.hue-mail címre küldheti elektronikus formában. A Felhasználó írásbeli panaszát 30 napon belül kivizsgáljuk és arra írásos választ adunk a Felhasználó által megadott email vagy postai címre.
 2. A Felhasználó panaszát személyesen szóban is előadhatja a Szolgáltatóval előre egyeztetett helyszínen és időpontban. A szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel és a panaszt 30 napon belül írásban megválaszolja a Felhasználó által megadott e-mail vagy postai címre történő megküldéssel.
 3. A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalás útján rendezésre kerüljenek. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, a Magánszemély Felhasználó a felmerülő fogyasztói jogvita egyszerű, gyors, bíróságon kívüli rendezése céljából a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A Magánszemély Felhasználó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület rendelkezik illetékességgel. A Magánszemély Felhasználó erre irányuló kérelme alapján az előzőekben írtak szerint illetékes békéltető testület helyett a Magánszemély Felhasználó kérelmében megjelölt békéltető testülethez is benyújtható a kérelem. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület elérhetőségei:
  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület
  Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefonszáma: (1) 488-2131
  Fax száma: (1) 488-2186
  E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 4. A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt szolgáltatással kapcsolatos panaszának bíróságon kívüli rendezését online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze. Az online vitarendezést a következő Honlapon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
 5. Amennyiben a fenti módok valamelyikén vagy egyéb tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése a Felhasználó bírósághoz fordulhat.

XI. Egyéb információk

 1. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Honlap biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle, sem kifejezett, sem vélelmezett szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Honlap biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. A Szolgáltató a Honlap használatával összefüggésben javasolja, hogy a Felhasználók tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket, például használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Honlapon történő vásárlás feltételezi a Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 2. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Honlapra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
 3. A Szolgáltató a jelentkezés fogadása után visszaigazoló üzenetet küld a Felhasználó részére. A Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
 • Ha bármely működési hiba miatt a jelentkezés nem érkezett be.
 • A  Felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
 1. A jelen ÁSZF, illetve a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatások tekintetében különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (ll.26.) kormányrendelet, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései irányadóak.
 2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokat, valamint a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, szüneteltesse, illetve véglegesen megszüntesse a Felhasználók megfelelő tájékoztatása mellett, továbbá a Honlap tartalmát bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, illetve törölje. Amennyiben Szolgáltató módosítja az ÁSZF-t, minden esetben annak módosított változata kerül a Honlapon megjelenítésre, és a módosulás tényéről a Szolgáltató a Honlapon keresztül értesíti a Felhasználókat. Az esetleges módosítás a Honlapon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2018. november 13.

Olvastad már a legújabb bejegyzéseket a blogon?

Gondolatok rólam, tőlem – anyaságról, változásról, női létünkről

A szétnyílt hasizom regenerációja a mindennapi mozdulataidon is múlik!

By |2020. 01. 20.|Categories: szétnyílt hasizom, szülés utáni regeneráció|

Most arra hívnálak titeket, hogy a regenerációra nem, mint torna, jóga vagy más mozgás gondoljatok, hanem egyfajta életmódként tekintsétek.

A szétnyílt hasizom regenerációja a mindennapi mozdulataidon is múlik! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A légzés befolyásolhatja a szülés utáni regenerációt?

By |2019. 11. 11.|Categories: szülés utáni regeneráció|

A légzés befolyásolhatja a szülés utáni regenerációt? Gondolhatod, ha [...]

A légzés befolyásolhatja a szülés utáni regenerációt? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Elég erős a gátizmod? Teszteld!

By |2019. 09. 3.|Categories: Gátizom, szülés utáni regeneráció, teszt|Tags: , , , |

Honnan tudhatod, hogy szülést követően a gáti terület regenerálódott? Amennyiben az itt szereplő 10 pontos listán mindent ki tudsz pipálni, akkor biztos lehetsz benne, hogy már visszaerősödött a gáti területed.

Elég erős a gátizmod? Teszteld! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Mi köze a légzésnek a szétnyílt hasizomhoz?

By |2019. 05. 27.|Categories: szétnyílt hasizom, szülés utáni regeneráció|Tags: , , |

Gondoltad volna, hogy a has regenerációja nagyban függ attól, hogy lélegzel, milyen légzésmintát hozol? A helyes légzés a belépő a sikeres regenerációhoz. Mindig lélegzünk, és ha ezt egy rossz minta alapján tesszük, azzal bizony szétnyílt hasizmunk számára is kedvezőtlen körülményeket teremtünk.

Mi köze a légzésnek a szétnyílt hasizomhoz? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Mikor láttad utoljára a puncid?

By |2019. 05. 4.|Categories: Anyaság, Gátizom|

De mi a helyzet köldöktől lefelé? Mikor figyelted meg nőiességed e központi terét? Milyen a kapcsolatod az itt lévő szerveiddel? Tisztába vagy vele, hogy hol helyezkedik el a gátizom? Tudod egyáltalán, hogy néz ki a legintimebb testrészed? Szülés után meg merted nézni? Meg merted érinteni? Ha közvélemény kutatást végeznénk, a fenti kérdésekre biztos vagyok benne, hogy sokkal több nem válasz érkezne, mint igen.

Mikor láttad utoljára a puncid? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Go to Top